38779
 

Brandrekvisita är avsedda att användas av yrkesverksamma eller personer med brandsäkerhetsutbildning. För mer information kontakta Floasis och/eller Flow Arts Institute.

https://thefloasis.com/fdny-faq

https://flowartsinstitute.com/retreats/safety-training/

 

BRAND   Bränna. baby, bränna